Halvera antalet hungriga
fortfarande möjligt
Om världens länder ökar sina insatser för att minska hungern kan milleniemålet om att halvera andelen hungriga till 2015 fortfarande nås, sade FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva vid öppningsceremonin för kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning (CFS).
Graziano da Silva framhöll att antalet hungriga har minskat med 132 miljoner sedan 1990, vilket är ett stort och viktigt framsteg. Andelen som lider av hunger i utvecklingsländerna minskade också från 23,2 procent till 14,9 procent.
Graziano da Silva uttryckte en oro över att det trots dessa framsteg fortfarande är omkring 870 miljoner hungriga människor i världen. Han konstaterade också att hungern har ökat i Afrika och Mellanöstern och att framstegen med att minska hungern har avstannat sedan 2007.
"När vi nu förnyar och ökar våra insatser för att nå millenniemålet om att halvera andelen hungriga, låt oss då sträva bortom detta mål, mot en total utrotning av hungern. När gäller hunger är den enda acceptabla siffran ’noll ’, säger Graziano da Silva.
CFS är det forum där alla berörda parter kan samarbeta för att gemensamt komma fram till åtgärder för tryggad livsmedelsförsörjning. Detta mellanstatliga forum är öppet för det civila samhället, den privata sektorn, internationella och regionala organisationer och välgörenhetsorganisationer som arbetar med tryggad livsmedelsförsörjning och frågor rörande nutrition. Vid årets möte väntas 18 ministrar delta.
Zero Hunger Challenge – en vision om ’noll’ hunger
Under öppningen av mötet framfördes också ett videomeddelande från FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, "ni är en del av nästa stora steg – att eliminera hungern under vår livstid".
Utmaningens 5 mål är:
1. En värld där alla har tillgång till tillräckligt med näringsrik mat året om
2. Eliminera undernäringen under graviditet och tidig barndom för att minska förekomsten av hämmad tillväxt under barndomen
3. Att skapa hållbara livsmedelssystem över hela världen
4. Ökade möjligheterna för småbrukare, särskilt kvinnor, så att de kan fördubbla sin produktivitet och inkomst. Småbrukare producerar idag den största delen av världens livsmedel
5. Minska mängden mat som förstörs efter produktion, minska matsvinnet och främja ansvarsfull konsumtion
Ansvarsfulla jordbruksinvesteringar
Generaldirektören hänvisade till CFS som ”en hörnsten i den nya internationella samhällsstyrning som vi håller på att utveckla tillsammans. ”
Han uppmanade deltagarna inom CFS att samarbeta för att utveckla principer som är förenliga med ansvarsfulla jordbruksinvesteringar som respekterar rättigheter, försörjningsmöjligheter och resurser.
I maj godkändes FAO:s frivilliga riklinjer för ansvarsfull förvaltning av markrättigheter, fiske och skog i förhållande till en nationell tryggad livsmedelsförsörjning (Voluntary guidelines on the responsible governance of tenure of land, fisheries and forests in the context of national food security) efter inkluderande och deltagarstyrda förhandlingar. Kommittén inleder nu en liknande tvåårig process för att komma överens om principer för ansvarsfulla jordbruksinvesteringar som kommer att komplettera de frivilliga riktlinjerna.
“Att hitta en överenskommelse om dessa komplicerade frågor tar tid”, säger CFS ordföranden Yaya Olaniran, “men resultatet är policyer som har stöd från alla och är förankrade i verkligheten.”
Ertharin Cousin, verkställande direktör för WFP, och Kanayo F. Nwanze, president för IFAD, talade också vid öppningsceremonin.
/FAO
/FoodMonitor