Nu färre än 5 000 svenska mjölkbönder kvar
De senaste tio åren har mer än hälften av alla mjölkgårdar i Sverige lagts ner. Kvar är idag 4 992 mjölkbönder. Det meddelar branschorganisationen Svensk Mjölk.
– Med varje svensk mjölkbonde försvinner i snitt ytterligare fem arbetstillfällen. En minskning med 1 000 mjölkbönder kan därför jämföras med ett varsel på 5 000 personer, säger Jakob Söderberg, chef för Mjölkföretagarutveckling, Svensk Mjölk.
Enligt Jakob Söderberg innebär den negativa utvecklingen allvarliga konsekvenser för hela samhället.
– Det är hög tid att fler inser vilken enorm betydelse ett aktivt jordbruk har för landsbygden och svensk ekonomi. I en situation när arbetslösheten är så hög bland unga och på landsbygden är det absurt att vi inte använder jorden till att göra mat som världen behöver, säger han.
– Svensk mjölk har unika mervärden och lever upp konsumenternas förväntningar på god djurvälfärd och klimathänsyn. Våra mjölkkor är bland de friskaste i världen och svensk mjölkproduktions klimatpåverkan är långt under världsgenomsnittet. Utvecklingen med minskad svensk mjölkproduktion är ett steg i helt fel riktning. Mjölken skapar dessutom jobb och är förutsättning för en levande landsbygd med förskola, skola och annan service.
En anledning till krisen inom mjölkbranschen är den hårdnande internationella konkurrensen. Samtidigt har de svenska kommunerna händerna bakbundna i den offentliga upphandlingen.
– Konkurrens är bra men den måste ske på lika villkor. Idag bedriver svenska mjölkbönder sin produktion utifrån kommuners krav på bland annat miljö- och djurhänsyn. Ändå har dessa mervärden sällan någon betydelse i offentliga upphandlingar, då man istället låter plånboken styra. Det är inte logiskt att kommunerna å ena sidan begär en högkvalitativ produkt som man sedan inte vill betala för, säger Jakob Söderberg.
/FoodMonitor

t20