Oranco:s turkiska granatäpplen stoppas
Livsmedelsverket har beslutat att förbjuda grossisten Oranco AB i Helsingborg från att tills vidare släppa ut granatäpplen av sorten Hicaz på den svenska marknaden. Anledningen är att granatäpplena visat sig innehålla bekämpningsmedlet acetamiprid i för höga halter.
”Med hänsyn till att ett fastställt gränsvärde har överskridits och då det finns risk att även kommande partier av granatäpple från samma leverantör innehåller för höga halter av bekämpningsmedelsresten anser Livsmedelsverket att beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas”, skriver Livsmedelsverket i sitt beslut.
Vid en provtagning i mitten av förra månaden tog Jordbruksverket prover på de aktuella granatäpplena i Oranco AB´s lager på uppdrag av Livsmedelsverket. Då påträffades bekämpningsmedlet acetamiprid i en halt av 0.036 milligram per kilo.
Acetamiprid är en syntetiskt framställd insekticid. Det europeiska gränsvärdet ligger på 0.01 milligram per kilo.
Oranco AB importerar de aktuella granatäpplena från en leverantör i Turkiet.
HÅKAN FRISELL
FoodMonitor-Fakta:
Oranco AB.
Omsättning: 143 Mkr (2011).
Resultat före skatt: 6.8 Mkr.
Antal anställda: 6.