celciusIMG 6798
Drycken Celsius kritiseras
av Konsumentverket
Drycken Celsius säljs i dagligvaruhandeln med påståenden som: ”förbränner 100 kalorier eller mer per burk och ger en varaktig energistimulans”. Göteborgs Stad har tidigare belagt Celsius, som ägs av Peoples Choice AB, med säljförbud. Men det har inte hjälpt. Konsumentverket, som fått in flera anmälningar mot produkten, anser att bolagets marknadsföring är otillbörlig.
”Min dotter har helt fallit för denna produkt och deras marknadsföring och tror att hon kan banta bara genom att dricka den. Den har så mycket koffein i så hon får ett rus. Ska det vara så här i Sverige? Ska inte ett bolag som de tvingas att gå ut med en dementi om att de faktisk inte får lov att marknadsföra med dessa argument för att de inte stämmer”, skriver en konsument i en anmälan till Konsumentverket.
Även Grums kommun har anmält Celsius till Konsumentverket. En miljö- och hälsoskyddsinspektör där upptäckte ett informationsblad från en Ica-butik i kommunen som hade med reklam om drycken Celsius. 
Inspektören konstaterar i sin anmälan att ”företagets påståenden om vetenskapligt bevisade effekter saknar saklig grund. Studierna som är gjorda är bristfälliga och relativt små. Slutsatserna som dras är inte statistiskt säkerställda och överlag kan man säga att detta inte är seriös forskning. De effekter som påvisas är kända sedan tidigare och andra motsvarande produkter har samma effekt.” 
Konsumentverket anser också att många av de påståenden som Peoples Choice AB gör när det gäller drycken Celsius är felaktiga.
Bolagets påstående om att Celsius ”förbränner 100 kalorier eller mer per burk och ger en varaktig energistimulans” är enligt myndigheten ”oförenlig med god marknadsföringssed” och otillbörlig.
I ett brev som Konsumentverket i dagarna skickat till Peoples Choice AB skriver myndigheten att man ”eftersträvar frivilliga rättelser i första hand” och ber att bolaget yttrar sig.
FoodMonitor har sökt men inte lyckats få en kommentar från ansvariga på Peoples Choice AB.
HÅKAN FRISELL
FoodMonitor-Fakta:
Peoples Choice AB.
Omsättning: 16 Mkr (2011).
Resultat före skatt: 859 000 kronor.
Antal anställda: 7.