Sandy orsakade enorma skador
i Haitis jordbrukssektor
FAO och Haitis regering efterlyser 74 miljoner dollar för den närmaste 12 månadersperioden för att kunna återuppbygga landets jordbrukssektor efter tropiska stormen Sandy.
Den så kallade ”Superstormen” orsakade i slutet av oktober enorma skador på Haitis grödor, mark, boskap, fiske och infrastruktur. Livsmedelsförsörjningen för fler än 600 000 haitier är nu hotad. Utav de 74 miljoner dollar som efterfrågats behövs 4 miljoner omedelbart för att kunna hjälpa 20 000 familjer att klara sig genom vinterskördesäsongen som börjar i december.
Sandy drabbade Haiti den 23 oktober. Tre dagar av intensiva vindar och kraftigt regn orsakade svåra översvämningar som skadade och förstörde hem, gårdar och infrastruktur.
Det var den tredje katastrofen som drabbar landet inom loppet av några månader. Mellan maj och juni, i början av den viktiga vårskördesäsongen, slog svår torka till. I augusti drabbades Haiti av den tropiska stormen Isaac som följdes av Sandy två månader senare.
Effekterna av tre katastrofer
Haitis regering har uppskattat att de tre katastroferna sammantaget orsakat skador på landets jordbrukssektor för omkring 254 miljoner dollar, vilket påverkar försörjningsmöjligheterna för 1,5 miljoner människor.
FAO, WFP och andra samarbetspartners stödjer Haitis regering i genomförandet av en katastrofbedömning som ska ge en mer samlad bild av skadorna och behoven efter stormen. Syftet är att kunna anpassa insatserna så att landet kan återhämta sig från kriserna.
Vissa platser i södra, sydöstra och Grand´Anse området i Haiti är till stor del fortfarande isolerade på grund av att många vägar och annan infrastruktur förstörts. FAO, WFP och FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (OCHA) samt andra partners kommer att undersöka dessa områden med helikopter.
Det humanitära landteamet i Haiti, givarsamfundet och regeringen diskuterar nu nästa steg och vilka insatser som måste göras omedelbart, på medel och på lång sikt. De bakomliggande orsakerna och hur landets sårbarhet för återkommande naturkatastrofer kan minskas diskuteras också.
"Den senaste tidens naturkatastrofer i Haiti kräver ett samlat gensvar från det internationella samfundet till stöd för de pågående statliga insatserna", säger Adam Yao, krissamordnare för FAO i Haiti.
FAO stöttar Haitis regering genom en mängd olika insatser inom skogsbruk, animalieproduktion, fröproduktion, vattenhantering och nutrition. Dessa insatser kan skalas upp och anpassas för att hantera behoven efter orkanen Sandy i enlighet med regeringens plan.
/FAO
/FoodMonitor