Oroande jobbsiffror för livsmedelsindustrin
Sysselsättningsläget inom livsmedelsindustrin oroar. Enligt Livsmedelsföretagens, Li:s, senaste konjunkturenkät är det nu lika illa som under finanskrisen 2008.
– Vi ser en tilltagande varselvåg inom livsmedelsindustrin och nästa år väntas bli fortsatt dystert. Utfallet av den kommande avtalsrörelsen blir oerhört avgörande för företagens möjligheter att bibehålla antalet anställda, säger Livsmedelsföretagens vd Marie Söderqvist.
Enligt Li är sysselsättningsindex på den lägsta nivån sedan finanskrisen hösten 2008. Och antalet varsel inom livsmedelsindustrin ökade med 130 procent under årets första nio månader jämfört med motsvarande period 2011, detta enligt Arbetsförmedlingens statistik som Li hänvisar till.
Och det närmaste halvåret ser enligt Li lika dystert ut. Ökade råvarukostnader fortsätter att pressa livsmedelsföretagens marginaler.
– Företagens försäljning utvecklas för svagt för att täcka de ständigt ökade kostnaderna. Resultatet är att många företag fått se sin lönsamhet stadigt sjunka under året, säger Li:s chefsekonom Carl Eckerdal.
/FoodMonitor 

t20