lofbergsIMG 6818
Konsument klagar på
Löfbergs smakrabatt
En konsument har anmält kaffebolaget Löfbergs för vilseledande reklam och ojust marknadsföring. Anledningen är att bolaget enligt uppgift smyghöjer kaffepriset på hela bönor i matbutiker.
”Jag har fått i min hand ett smakrabattserbjudande från Löfbergs kaffe. En påse hela bönor tio kronor billigare. Priset i hyllan är 54:90 för 400 g. På samma hylla nästan identisk förpackning med samma slags bönor från Löfbergs 54:90 för 500 g. Kilopriset blir exakt detsamma för båda, med smakrabatten inräknad. Tas smakrabatten bort så smyghöjs detta slags kaffe med 22 procent!”, skriver en konsument i en anmälan till Konsumentverket.
FoodMonitor har undersökt uppgifterna från konsumenten. Tyvärr saknas uppgifter om vilken butik som konsumenten besökt. Men i till exempel butikskedjan Konsum Värmlands butiker blandas Löfbergs förpackningar på 400 gram och 500 gram för hela bönor på hyllorna. Skillnaden i storlek på förpackningarna är så liten att det är svårt att skilja dem åt.
Men åtminstone hos Konsum Värmland verkar priset på 400 grams förpackningarna satts ner till konsumenternas fördel.
FoodMonitor har bett Löfbergs kommentera anmälan till Konsumentverket men inte fått något svar. 
/FoodMonitor 

1

KOMMENTARER: 
2012-11-12, Löfbergs: 
"Just nu erbjuder vi en smakrabatt på våra nyheter av hela bönor, ett erbjudande som varit mycket uppskattat. Nyheterna säljs i 400 grams förpackningar och är – till skillnad från de bönor som konsumenten jämför med – Rainforest Alliance certifierade. Vi håller just nu på att fasa över våra hela bönor till 400g och de här är först ut. Precis som med allt annat kaffe som är certifierat kostar det lite mer än kaffe som inte är det. Rainforest Alliance certifierade produkter bidrar till att bevara den biologiska mångfalden och att skapa hållbara försörjningsmöjligheter för kaffeodlaren.
För oss på Löfbergs är det viktigt att bidra till en hållbar utveckling. Det gör vi på många sätt, mer certifierat kaffe är ett. Vårt mål är att allt kaffe vi säljer ska vara certifierat 2016. Vi vill helt enkelt erbjuda ett godare kaffe - i dubbel bemärkelse. Och vi hoppas och tror att Sveriges kaffekonsumenter vill vara med och bidra till en lite bättre värld tillsammans med oss", skriver Leif Sjöblom, Marknadschef, Löfbergs, i ett mejl till FoodMonitor.