Gömd skatt bland avfallshögarna
i Somaliland
Suweisra Mohamed viftar med ett kamelben och har ett stort leende på läpparna, "detta är nu värt massor med dollars", säger hon medan hon svänger med lårbenet från en kamel.
Vid 47 års ålder har Suweisra, en energisk kvinna från Somalia, äntligen upptäckt vad hon beskriver som en gömd skatt bland avfallshögarna i Somaliland. Högar av ruttnande slaktavfall finns nästan vid varje slakteri på Afrikas horn.
"Fram tills nyligen brukade vi kasta dessa ben som var värdelösa för oss", sade hon. "Men nu inser jag att vi under många år har kastat bort en massa pengar."
Suweisra är ordförande för Somaliland Meat Development Association - en lokal förening som består av omkring 40 kvinnor och män från Somaliland, Somalias delvis självbestämmande region längs Adenviken.
Gömda skatter i benrester
Den somaliska befolkningens kost är till stor del köttbaserad och varje dag slaktas tiotusentals kameler i landet. Ton på ton av ben, hud och hovar och andra oönskade djurdelar kastas bort.
I ett projekt finansierat av Storbritannien arbetar FAO med att hjälpa lokalsamhällen med att skapa ökade inkomster från sin boskap. Detta inkluderar bland annat beredning av djurhudar, tillverkning av tvål från benmärg och kamelbenshantverk. Resultaten från det första projektetåret år har varit överraskande goda.
"Vi har fått lära oss tekniker att kunna skära i färska ben för att extrahera benmärgen som vi sedan kokar och blandar med kaustiksoda i en mycket enkel process", sade en av deltagarna i projektet då hon förklarade hur tvåltillverkningen går till. Tvålen som hon producerade någon timme tidigare använder hon nu när hon tvättar sitt vita tyg. Det fungerar jättebra", tillade hon.
Efter två decennier av krig, torka och underutveckling finns det nästan inga inhemska industrier i Somalia. Till exempel saknas sådana som producerar basvaror som tvål. I Somaliland, som har varit relativt fredat från den senaste konflikten, har projektet gett ett visst hopp till befolkningen och det är också ett lyckat exempel som skulle kunna tillämpas i andra delar av landet.
Med de hårda och täta kamelbenen går det att skapa många saker. Under projektets första år har över 100 deltagare lärt sig göra halsband, armband, blomvaser, pärlor och kammar och annat.
Ökar värdet på boskap
I de flesta delar av Somalia görs värderingen av boskap i regel genom en visuell bedömning. Ett får på 35-40 kg av lokal ras kan säljas till ett pris som motsvarar 320-340 dollar. Boskapsrasen Borana har en ungefärlig kroppsvikt på 400 kg och säljs för omkring 930 dollar. Kameler som väger ungefär 300 kg säljs för omkring 820 dollar styck i Mellanöstern.
Handeln med kameler är mycket omfattande i Somalia - den sammanlagda årliga exporten beräknas uppnå ett värde på över 250 miljoner dollar.
Tack vare projektets programverksamhet och genom att man nu också utnyttjar det som tidigare behandlats som vara avfall är Somalias köttproduktion nu på väg att uppnå sitt fulla värde. Värdet på boskap ökar betydligt när ben från djur utnyttjas till fullt ut, säger Somalilands boskapsminister Dr Abdi Aw Dahir Ali.
"Genom att använda animaliska ben för att producera tvål och olika former av benhantverk har vi sett att värdet för varje djur, vare sig det är getter, får eller kameler, ökar med 30 till 60 procent. Det här är oerhört bra för vårt folk", säger Dahir Ali.
"Det är den här typen av verksamhet som vi verkligen tror kan lyfta människor ur fattigdomsspiralen." 
Sakta men säkert lanseras tvål- och hantverksprodukter gjorda av ben på den somaliska marknaden. Det finns planer på att utvidga verksamheten för hela Somalia och därmed skapa fler arbetstillfällen och bättre inkomster i det krigshärjade landet. Hittills har 120 somaliska ungdomar, mestadels unga kvinnor fått relevant utbildning och börjat producera tonvis med tvål och halsband, skedar, kammar och blomvaser, som sedan säljs på den lokala marknaden.
Uppskalning av projektet
Målet med projektet är att stärka den somaliska ekonomin genom att utveckla boskaps- och fiskesektorn. Joanna Reid, avdelningchef för Storbritanniens biståndsmyndighet (DFID) i Somalia, framhåller att genom stabila förhållanden och fortsatta investeringar i boskapssektorn kan Somalilands relativt livskraftiga ekonomi växa snabbt.
DFID har tillsammans med FAO, UNDP, ILO och Rädda Barnen samarbetat med en rad olika åtgärder för att förändra dessa sektorer. Den första fasen av projektet avslutades i juli 2012 och genom fas två ska nu tusentals arbetstillfällen skapas runt om i Somalia.
"Under första fasen lyckades vi visa att arbetstillfällen och inkomster kan skapas ur något som djurben. Under fas två är det tänkt att projektet ska skalas upp och utvidgas bland annat genom biogas- och gödselproduktion, samt beredning av djurhudar och skinn", säger luca Alinovi, FAO-representant i Somalia.
/FAO 
/FoodMonitor