Slarvande slakteri beläggs med vite
Närkes Slakteri i Gällersta AB i Örebro släpar slaktkroppar i golvet. Men det nedsmutsade köttet görs inte tillräckligt rent. Därför belägger nu Livsmedelsverket bolaget från och med den denna månad med 25 000 kronor i vite per månad tills dess att oegentligheterna rättas till.
Livsmedelverket har upprepade gånger tillrättavisat bolaget men bristerna har kvarstått.
”Det är angeläget att slaktkroppar skyddas mot kontaminering från bland annat golv. I det aktuella fallet har vid flera tillfällen konstaterats att slaktkroppar på den aktuella anläggningen förorenas genom kontakt med golv och att de förfaranden som används inte är tillräckliga för att säkerställa att sådana slaktkroppar rensas i tillräckligt omfattning”, skriver myndigheten i sitt beslut.
/FoodMonitor
FoodMonitor-fakta:
Närkes Slakteri i Gällersta AB.
Omsättning: 87 Mkr (2011).
Resultat före skatt: 3.9 Mkr.
Antal anställda: 18.