EU-parlamentet röstade igenom maxgräns för djurtransporter
EU-parlamentet röstade idag igenom en resolution som innehåller en maxgräns för djurtransporter på 8 timmar. Bland andra djurrättsorganisationen Djurens Rätt har länge drivit det kravet och tycker att resolutionen är ett steg i rätt riktning.
– Det är glädjande att se att EU-parlamentet inte släpper frågan och tar strid för våra krav, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande, Djurens Rätt.
– Resolutionen som röstades igenom idag kräver förändringar i reglerna för transport av djur till slakt, och innehåller bland annat en maxgräns på åtta timmar för transport av djur till slakt inom EU.
I Sverige gäller redan en tidsgräns på 8 timmar för slakttransporter.
Den nu genomröstade resolutionen är emellertid inte lagstiftande. EU-parlamentet gör en stark markering gentemot EU-kommissionen som måste ta beslut om lagstiftningen ska ändras.
EU-kommissionen fått mycket kritik för att inte ha tagit tag i frågan. Inom EU kan idag plågsamma djurtransporter pågå i upp till 28 timmar.
– Det är frustrerande att EU-kommissionen ännu inte har agerat och tagit beslut om en åttatimmarsgräns för djurtransporter. Långa, plågsamma djurtransporter är inte ett minne blott; det är något som pågår varje dag på vägarna runt om i Europa, säger Camilla Björkbom.
– En första resolution i frågan kom från EU-parlamentet i våras, och nu kritiseras EU-kommissionen för att de inte har lyssnat på vad EU:s medborgare vill ska ske.
/FoodMonitor
Detta har hänt under 2012 (källa Djurens Rätt):
15 mars 2012: EU-parlamentet antar en resolution om en maxgräns på åtta timmar för transporter av djur till slakt. Resolutionen initierades av svenske EU-parlamentarikern Carl Schlyter (MP).
7 juni 2012: Djurens Rätt är med och överlämnar 1,1 miljoner underskrifter från EU-medborgare som ställde sig bakom 8hours till EU-kommissionen.
12 december 2012: EU-parlamentet tar återigen ställning för en åttatimmarsgräns.

t20