frusnamjolkkor
Mjölkbonde åtalsanmäls
för frusna djur
30 mjölkkor och en tjur hölls utomhus i minus 14 grader i snö utan möjlighet till skydd för väder och vind. Det upptäckte kontrollanter från Länsstyrelsen i Jönköpings Län vid ett besök på en bondgård i Tranås-trakten efter ett tips från allmänheten. Nu åtalsanmäler myndigheten gården till Åklagarkammaren i Jönköpings Län.
Djurägaren påstår enligt Länsstyrelsen att försöken att ta in djuren i stallet ”ej lyckats” dagen innan kontrollen.
Dagen efter kontrollen konstaterar Länsstyrelsen att djuren har fått komma in i ett stall igen (bilden). 
Åklagarkammaren i Jönköpings Län har ännu inte tagit något beslut om en eventuell förundersökning mot mjölkbonden.
HÅKAN FRISELL

t20