actionaid
Bryggerijätte utpekad som skattesmitare
Bryggerijätten SABMiller, som marknadsför ölmärken som Grolsch och Urquell har smitit undan skatt i Afrika och Indien motsvarande 20 miljoner brittiska pund. Det påstår den internationella organisationen ActionAid som motarbetar fattigdom runt om i världen, i en ny rapport (foto: ActionAid).
 
”Vi har tidigare visat hur H&M lagligt för ut vinster ur Bangladesh. Detta är ytterligare ett exempel på hur företag utnyttjar skatteregler och skatteparadis för att slippa betala skatt i fattiga länder. Skatteintäkterna behövs för att länderna ska kunna bekämpa fattigdomen till exempel genom utbildningsplatser och insatser för att minska mödradödlighet”, säger Annika Jacobson, kampanjchef för ActionAid i Sverige.
  
I ActionAid´s rapport visas hur SABMiller flyttar vinster mellan bolag i Ghana, Mozambique, Tanzania, Sydafrika, Zambia och Indien. Dessutom är också 65 dotterbolag i skatteparadis inblandade i transaktionerna. På så sätt lyckas man undvika skatt.
  
”För att undkomma skattekostnader flyttar SABMiller vinster från sina dotterbolag i Afrika till dotterbolag i europeiska skatteparadis där skatten är mycket lägre. I Ghana har företaget inte betalat någon bolagsskatt alls de senaste två åren visar ActionAids rapport.” 
 
ActionAid vill att multinationella företag ska bli tvungna att redovisa vinster och förluster för varje land separat för att öka transparensen. Dessutom förespråkar man ett automatiskt och globalt informationsutbyte mellan skattemyndigheter.
 
Därigenom får enskilda utvecklingsländer det verktyg man behöver för att kräva in skatteintäkter av de multinationella bolagen menar organisationen.
 
FoodMonitor har inte lyckats få några kommentarer från SABMiller´s kommunkationsavdelning om ActionAid´s anklagelser.
 
/FoodMonitor
 

t20