USA moderniserar livsmedelslagar
Denna vecka röstade den amerikanska senaten igenom en modernisering av landets lagar om livsmedelssäkerhet. Komikern Jon Stewart förklarar läget. Se videon här!
 

 

The Daily Show With Jon StewartMon - Thurs 11p / 10c
The Food, the Bad and the Ugly
www.thedailyshow.com
Daily Show Full EpisodesPolitical HumorThe Daily Show on Facebook

 

/FoodMonitor
 

t20