Domare i USA beordrar att GMO-fält ska förstöras
En federal domare i Kalifornien har beordrat att GMO-sockerbetor måste tas bort från all åkermark. Domaren anser att GMO-grödan är farlig för miljön.
”GMO-grödan utgör en signifikant risk för skada på miljön”, skriver U.S. District Judge Jeffrey White i ett domstolsbeslut.
 
I USA är över 95 procent av sockerbetorna genetiskt modifierade för att motstå ogräsbekämpningsmedlet Roundup.
 
Det finns idag odlingar av sockerbetor på mer än en miljon tunnland i 10 delstater, varav with Minnesota, North Dakota and Idaho producerar mest.
 
Domare Jeffrey White skriver också i sin dom att det finns en stor risk att GMO-sockerbetor kan kontaminera andra grödor genom korspollinering.
 
”Den sannolika skadan på miljön … är irreparabel", skriver han.”
 
I domen finns även ett förbud mot nyplantering som träder i kraft från och med den 6 december.
 
Förordare av GMO-sockerbetorna, bland andra kemijätten Monsanto, sockerbolaget American Crystal Sugar Company, och utsädesbolaget Syngenta Seeds, har begärt hos U.S. District Court i Kalifornien att domen ska upphävas.
 
De hävdar att domen hotar att skada hela den amerikanska sockerindustrin. GMO-sockerplantor är säkra menar man. Dessutom finns det inte tillräckligt med sockerplantor på marknaden att tillgå som inte är genmodifierade.
 
“Vi anser att domstolen har bortsett från bevis som säger att GMO-plantor inte utgör någon fara”, säger David Snively, advokat hos Monsanto, i en skriftlig kommentar.
 
Källa: The Huffington Post
 
/FoodMonitor
 

t20