Nytt kycklingbolag
blir Nordens ledande
Enligt ett pressmeddelande från Lantmännen bildar man ett nytt bolag tillsammans med CapVest Equity Partner och kommer därmed ha en omsättning på över fem miljarder kronor.
Det nya bolaget förvärvar också Kronfågelgruppen i Sverige och Danmark från Lantmännen och Cardinal Foods AS i Norge från CapMan, meddelar man.
Därmed blir det nya bolaget Nordens ledande aktör på kycklingmarknaden med 5,4 miljarder SEK i omsättning genom Kronfågel, SweHatch och Skånefågel i Sverige, Danpo i Danmark och Cardinal Foods i Norge. Leif Bergvall Hansen, nuvarande vd för Kronfågelgruppen är föreslagen som vd för bolaget.
– Livsmedelssektorn är en av våra främsta investeringssektorer eftersom livsmedel alltid är efterfrågat, samtidigt som sektorn erbjuder stora möjligheter till konsolidering och tillväxt. Vi ser det som en god möjlighet att tillsammans med ett kompetent ledningsteam och marknadsledande verksamheter, bygga en plattform som vi kan använda till grund för att växa och expandera, både lokalt och i större skala”, säger Kate Briant, partner på CapVest och blivande ordförande i det nya bolaget.
– Det här är en positiv affär för alla inblandade, där vi skapar en bra grund för ett starkt samlat fokus på kycklingaffären. Det kommer att gynna både ägare, uppfödare, kunder och konsumenter till exempel genom ökade resurser för produktutveckling. I och med affären realiserar Lantmännen det värdeskapande som byggts upp under vår tid som ägare av Kronfågelgruppen. Genom att tillsammans med CapVest skapa en ny marknadsledande aktör, får vi också del i den framtida värdetillväxten, säger Per Olof Nyman, vd för Lantmännen.
– Vårt uppdrag blir även i framtiden att leverera lokalt producerad kyckling av högsta kvalitet till våra kunder. De som jobbar inom Kronfågelgruppen och Cardinal Foods kommer att utveckla och bygga upp Nordens främsta verksamhet inom kycklingproduktion med ett fortsatt starkt fokus på kvalitet, djuromsorg, livsmedelssäkerhet och hållbarhet, säger Leif Bergvall Hansen, tilltänkt vd för det nya bolaget.
I det nya bolaget kommer CapVest att kontrollera 52 procent av rösterna och Lantmännen 48 procent.
/FoodMonitor