Saltå Kvarn belönar
bönder för miljöinsatser
Saltå Kvarns satsning på att stimulera ekologiska spannmålsodlare till extra miljöåtgärder har givit resultat. Det första odlingsåret sedan satsningen startade blev det i genomsnitt cirka 10 procent i extrabonus på spannmålspriset eller nära en miljon kronor extra till de bönder som deltar, enligt bolaget.
”Bonussystemet går ut på att, utöver de ekologiska kraven, säkra fler viktiga ekosystemtjänster. Till sin hjälp har de ekologiska odlarna en verktygslåda där man kan välja vad man vill satsa extra på av ett stort antal åtgärder inom främst tre fokusområden: Klimateffekt, fosfor- och kvävekretslopp samt biologisk mångfald”, förklarar Saltå Kvarn i ett pressmeddelande..
Under det första odlingsåret kommer drygt 60 procent av Saltå Kvarns spannmålsinköp från gårdar som gör nämnda extraåtgärder. Intresset inför det kommande odlingsåret har också ökat, meddelar man.
– Många pratar idag om att vi bör betala för ekosystemtjänster. Vi har hittat en bra och fungerande modell för det. Den innebär att vi både ger verktygen, har nära dialog med bönderna och betalar mer till dem som ser till att det som behöver göras för ekosystemtjänsterna faktiskt blir gjort, säger Lisa Trolle, som är kvarnchef på Saltå Kvarn.
Fakta: Utgångspunkten i Saltå Kvarns bonusmodell är den ekologiska kretsloppsgården som den definierats av EU-projektet BERAS, flera av de s.k. Planetary Boundaries som Stockholm Resilience Centre har utarbetat samt FN-rapporter om ekosystemtjänster. Verktygslådan och kriterierna för vilka miljöåtgärder som ska belönas extra förändras löpande utifrån nya kunskaper och i dialog med bönderna.

/FoodMonitor