Jordbruksverket rasar om renslakt
”Bilderna som vi har sett i medierna är inte godtagbara. Djuren avlivas inte på ett korrekt sätt och utsätts, vad jag kan bedöma, för ett onödigt lidande”, säger Jordbruksverkets djurskyddschef Björn Dahlén.
 
Den senaste tiden har flera medier rapporterat om att renar systematiskt blir avlivade genom knivstick i nacken.
 
Detta är oacceptabelt menar Jordbruksverket. Renar i Sverige omfattas av djurskyddslagen och inte får utsättas för onödigt lidande.
 
”När en ren ska slaktas måste den först bedövas med bultpistol eller kulvapen. Därefter kan den avlivas genom att avblodas. Att avliva en ren genom ett knivstick i nacken utan föregående bedövning innebär att den blir förlamad men har kvar medvetandet tills den dör av kvävning eftersom den inte kan andas. Detta är inte tillåtet och innebär ett oacceptabelt lidande”, skriver myndigheten i en kommentar.
 
/FoodMonitor