Konsumentföreningen Stockholm: Laga lagom mycket julmat
Vi slänger 12 procent mer mat under julen jämfört med hösten. För att minska matavfallet under julen har Konsumentföreningen Stockholm (KfS) tagit fram en lista som gör det enklare att beräkna hur mycket mat som går åt vid julbordet.

Julen står för dörren och det är hög tid att skriva inköpslista till julbordet. Men hur mycket går det åt? KfS lista gör det enklare att beräkna hur mycket mat man behöver köpa. Syftet med listan är att minska matavfallet.
 
- Vi slänger mer mat under julen vilket inte är så konstigt eftersom vi köper hem extra mycket mat då. Det är svårt att planera och laga mat till stora sällskap. Vi tror att vår lista med portionsberäkningar och tips kan vara till stor hjälp, säger Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö på KfS.
 
Portionslistan finns bifogad som pdf. Den går också att ladda ner på www.konsumentforeningenstockholm.se
 
/Konsumentföreningen Stockholm
 
FoodMonitor-Fakta (källa Konsumentföreningen Stockholm):
Mer än hälften (57 procent) av den mat som hushållen slänger hade gått att äta om den hade tagits tillvara och hanterats på rätt sätt. Den mat som svenska hushåll slänger i onödan varje år ger ett uppskattat utsläpp på 1,9 miljoner ton koldioxid. Det är lika mycket som 700 000 bilar släpper ut på ett år. Uppgifterna är hämtade ur KfS rapporter:
Klimatavtryck från hushållens matavfall, 2008.
Rapport från en slaskhink, 2009.
Du hittar dem på www.konsumentforeningenstockholm.se/slangintematen
 
/FoodMonitor

 

t20