Regeringen vill ha bättre kontroll av små mejerier och charkuterier
Regeringen har visionen om Sverige – det nya Matlandet. Etableringen av små mejerier och charkuterier ska ge fler nya jobb. Men kontrollen av bolagen är idag dyr och tidsödande. Det vill regeringen ändra på.
 
”Jag vill se mer svensk lufttorkad skinka, korvar och unika ostar på butikshyllorna runt om i Sverige. För de små företag som tillverkar dessa unika produkter är kontrollerna såväl tidsödande som dyra. Därför ser vi nu över hur kontrollerna kan bli bättre och mer anpassade till dessa små företags verklighet, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.
 
Uppdraget att utreda behovet har i dagarna gått till Livsmedelsverket. Myndigheten ska ta reda på hur enskilda kommuner bäst ska hantera mindre och mer ”sällsynta livsmedelsbolag”.
 
”Det är stor skillnad på en livsmedelsbutik, ett gårdsslakteri och en lokal ostförädlare. Kommunens kontrollanter jobbar ofta ensamma och har svårt att kunna förse så många olika företagares verksamheter med specialistkompetens”, skriver Jordbruksverket.
 
”Utredningen ska komma med förslag och en konsekvensanalys för vad en överföring av viss livsmedelskontroll från kommunen till annan myndighet kan innebära.”
 
Källa: Jordbruksverket
 
/FoodMonitor