FAO:
Importbehov och brist på vatten
”Jordbruksproduktionen i Mellanöstern ökar inte i samma takt som den snabba befolkningstillväxten i regionen, vilket gör området allt mer beroende av livsmedelsimport och samtidigt sårbart för störningar i marknad och utbud. Den här trenden visar på hur viktigt det är att öka investeringarna till jordbruket i regionen”, säger Jacques Diouf, FAO:s generaldirektör.

I sitt tal på FAO:s 30:e regionala konferens för Mellanöstern, som i år hölls i Khartoum, Sudan mellan den 4 och 8 december, konstaterar Diouf att även om vissa länder i regionen har ökat sin jordbruksproduktion, är produktiviteten i regionen låg i jämförelse med andra områden i världen.
 
”För närvarande är den genomsnittliga spannmålsavkastningen i Mellanöstern ungefär hälften av världsgenomsnittet, och skillnaden ökar. De begränsade vatten- och markresurserna utgör också en stor utmaning för livsmedelsförsörjningen i regionen”, säger Diouf och forsätter:
 
”Uppskattningar visar att spannmålsunderskottet kommer att vara mer än fördubblat mellan år 2000 och 2030. Det växande livsmedelsunderskottet gör merparten av länderna i Mellanöstern allt mer beroende av livsmedelsimport och således sårbara mot störningar på internationella och inhemska marknader.”
 
De begränsade vatten- och markresurserna utgör också en stor utmaning för livsmedelsförsörjningen i regionen. Tillgången på förnyelsebara vattenresurser i Mellanöstern är för närvarande omkring 1050 kubikmeter per invånare och år, Detta förväntas dessutom halveras fram till år 2050 jämfört med det nuvarande globala årliga genomsnittet på ungefär 8900 kubikmeter per person.
 
För att kunna hantera situationen är det nödvändigt att investeringarna i jordbruket ökar, enligt FAO:s generaldirektör.
 
/FoodMonitor