Livsmedelsproducenterna räknar med ökad julförsäljning
Landets livsmedelsproducenter räknar med bra fart i julförsäljningen till dagligvaruhandeln. Enligt Livsmedelsföretagens, Li:s, nya konjunkturbarometer kommer decemberförsäljningen av mat och dryck att öka med 2 procent i volym, jämfört med december förra året.
 
- Decemberförsäljningen är skillnaden mellan fram- eller motgång i helårsbokslutet för de flesta livsmedelsföretag. Om den uppskattade försäljningstillväxten blir verklighet är det därför en välkommen julkaramell, säger Agneta Dreber, VD för Livsmedelsföretagen, Li.
 
Enligt konjunkturbarometern upplevde livsmedelsföretagen en stabil produktionstillväxt under årets tredje kvartal. Tillväxttakten förväntas hålla i sig under det kommande halvåret, även om förväntningarna kommit ner något från den förra konjunkturbarometern.
 
Trots stigande försäljning räknar företagen med i stort sett oförändrad lönsamhet. Enligt Li:s chefsekonom Carl Eckerdal är en viktig förklaring de ökade råvarupriserna.
 
- Kostnadsökningarna för många råvaror har lett till att vartannat företag har tvingats tidigarelägga sina prisförhandlingar med dagligvaruhandeln, säger Carl Eckerdal.
 
Ett sätt att försöka minska osäkerheten för livsmedelsföretagen när det gäller råvarukostnaderna är att handla på termin, d.v.s att man i förväg gör upp om priset för framtida inköp av råvara. Ungefär hälften av företagen i enkäten uppger att de handlar på termin. Av dessa är det dock bara ett fåtal som i förväg gör upp om priset för hela den förväntade förbrukningen av råvara.
 
I enkäten har medlemsföretagen även fått svara på vad de ser som den starkaste konsumenttrenden på livsmedelsområdet just nu. I topp ligger efterfrågan på mat med högre kvalitet (26 procent) följt av närproducerat (24 procent). Däremot är det endast 5 procent av företagen som anger ekologiska livsmedel som den starkaste trenden.
 
/Livsmedelsföretagen
 
/FoodMonitor
 

t20