Högre matpriser att vänta
Mellan oktober och november blev livsmedlen 0,6 procent dyrare. Två av tre livsmedelsproducenter anser att de i någon grad får igenom de prishöjningar som krävs på grund av höjda spannmålspriser, skriver Dagens Handel.
 
Livsmedelsföretagens, Li, konjunkturbrev visar att 66 procent av producenterna anser att de kan få igenom vissa prishöjningar.
 
Hälften av livsmedelsproducenterna uppger att de har skjutit fram sina prisförhandlingar och förhandlar tidigare om priserna med dagligvaruhandeln.
 
Under året har livsmedelspriserna stigit med ungefär 2,1 procent och ytterligare höjningar är att vänta de närmaste månaderna, konstaterar Dagens Handel.

t20