hansano-production-line_new_mediumArla vill gå ihop med tysk mejeriförening
Arla meddelade idag att man vill göra en fusion med den tyska kooperativa mejeriföreningen Hansa-Milch. Därigenom skulle Arla få tillgång till en marknad på totalt 80 miljoner konsumenter.
”Målet är att bli ett av Tysklands tre ledande mejeriföretag”, säger Arla Foods koncernchef Peder Tuborgh i en kommentar (foto: Arla).
 
”En fusion med Hansa-Milch kommer att innebära att Arla kan komplettera sin försäljning av ost med färskvaror. Tillsammans blir vi en attraktiv partner för den tyska dagligvaruhandeln.”
 
Hansa-Milch producerar framför allt färskvaror som dryckesmjölk, grädde, yoghurt och crème fraiche – både under sitt eget varumärke Hansano och under kundernas egna varumärken. Hansa-Milch har 670 aktiva medlemmar. Det kan jämföras med Arla Foods som har 7 200 medlemmar.
 
Fusionen gemoförs rent praktiskt genom att Hansa-Milch eG  blir medlem i Arla Foods. Enligt uppgift kommer de tyska medlemmarna att fortsätta som medlemmar i det tyska företaget.
 
Enligt Arla finns det stora fördelar med en sammanslagning av de båda bolagen.
 
”Det skulle vara en stor fördel för alla medlemmar om vi fusionerar”, säger Åke Hantoft, Arla Foods vice ordförande.
 
”Vi bönder, oavsett om vi är svenska, danska eller tyska, har samma drivkraft: Ett starkt mjölkpris och en stark medlemsdemokrati. Och de två målen anser vi är möjliga att nå.”

Det håller Uwe Krause, ordförande i Hansa-Milch, håller med:

”Det här är två mycket välskötta mejeriföretag, och det handlar inte om vem som är stor och vem som är liten. Det avgörande är att vi kompletterar varandra riktigt bra, och därför kan vi tillsammans stå starka på den tyska marknaden”, säger han.

 
FoodMonitor-Fakta (källa Arla):
 
Hansa-Milch har två mejerier i norra och nordöstra Tyskland. Anläggningen i Upahl utanför Lübeck har en kapacitet på 550 miljoner kilo mjölk per år och är byggt 1995, medan anläggningen i Karstädt är äldre och har en kapacitet på 110 miljoner kilo mjölk. Arla har under de senaste åren sålt ekologisk mjölkråvara till Hansa-Milch.

Planerna på en fusion ska nu diskuteras i både Arlas och Hansa-Milchs medlemsled. I Hansa-Milch är det medlemmarna som ska ta ställning till förslaget, medan det i Arla Foods är representantskapet. Båda delar avgörs slutligen den 2 mars 2011.

Om det blir ett ja till fusionsavtalet gäller fusionen retroaktivt från den 1 januari 2011, eftersom fusionen därmed följer verksamhetsåret.

Villkoret för en eventuell fusion är att den blir godkänd av EU:s konkurrensmyndigheter.
 
Fusionsavtalet innebär att de tyska mjölkbönderna får en representant i Arla Foods styrelse, som därmed utökas från 18 ledamöter till 19. Dessutom utökas Arlas representantskap från 150 till 155 ledamöter, eftersom det tyska företaget får fem platser. I styrelsen och i representantskapet har de nya medlemmarna samma rösträtt och ansvar som de danska och svenska ledamöterna.
 
/FoodMonitor
 

t20