Stort matsvinn inom
det Svenska jordbruket
Det är inte bara hos konsumenterna som matsvinnet är ett problem. Jordbruksverket har i en ny undersökning kommit fram till att det Svenska jordbruket producerar cirka 400 000 ton mat årligen som aldrig lämnar gårdarna.
”Något som blev påtagligt under studien var hur mycket av förlusterna som är inte är kopplade till själva produktionen, utan till konsumenternas krav, normer och oförutsägbar efterfrågan”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.
”Det är därför viktigt att få ned svinnet tillsammans med representanter från hela livsmedelskedjan.”
/FoodMonitor
Läs mer: http://www.jordbruksverket.se/5.53b6e8e714255ed1fcc3ce8.html