Fler Food Trucks till Stockholm
Det blir allt populärare att köpa sin mat från ambulerande s.k. Food Trucks men det har varit komplicerat med tillstånd. På trafik- och renhållningsnämnden den 12 december väntas beslut fattas om en utökning av antalet nyttoparkeringstillstånd i Stockholm för Food Trucks, från 20 till 100 stycken.
– Intresset för Food Trucks har ökat. Därför ges nu fler entreprenörer möjlighet att erbjuda sina tjänster och servera fler typer av maträtter från hela världen till stockholmarna, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.
Trafikkontoret fick också i budgetuppdrag att identifiera tre platser för kluster av Food trucks. Identifiering av platser för detta har inletts i samarbete med företrädare för branschen, meddelar man i ett pressmeddelande.
– Idag är det väldigt populärt att placera sig i City, även om det finns många restauranger i närheten. I ytterstaden däremot finns det många arbetsplatser, men där är det inte är lika restaurangtätt. Jag skulle välkomna etableringar i hela staden. Då skulle stockholmare som inte bara rör sig i innerstaden åtnjuta tjänster från Food Trucks. Det skulle gynna företagare och hungriga stockholmare i hela staden, kommenterar Ulla Hamilton.
/FoodMonitor