grisar1Skadade grisar
upptäckta på slakteri
i Trelleborg
Ett antal skadade grisar upptäcktes i förra veckan på slakteriet KLS Ugglarps i Trelleborg. Livsmedelsverket ställer sig frågande till hur skadorna uppstått. Ärendet har skickats över till Länsstyrelsen i Skåne län som har tillsynen över den aktuella grisbonden.
Enligt Livsmedelsverket är skadorna ovanliga. Bilderna tycks visa att grisarna utsatts för något slags våld.
I varje fall där det finns misstanke om att brott begåtts mot djur som kommer in till slakterier så upprättas det en underrättelse om bristfälligt djurskydd vid slakt.
FoodMonitor har tidigare begärt att få ta del av underrättelsen i det aktuella ärendet, men Livsmedelsverket har då meddelat att denna av någon anledning saknas.  
FoodMonitor har idag ånyo begärt att få ta del av underrättelsen.
HÅKAN FRISELL