Mackmyra Svensk Whisky varslar
Mackmyra Svensk Whisky AB i Gävle har de senaste åren plågats av dålig lönsamhet. Idag meddelar bolaget att man ska initiera ett ”kraftfullt” åtgärdsprogram för att ”öka försäljningen, minska kostnaderna och stärka kassaflödet”. Det innebär också att man varslar 15 heltidtjänster.
Enligt den bokslutskommuniké som Mackmyra publicerade idag kommer bolaget dessutom att minska sin destilleringstakt till en volym lägre än 100 000 flaskor under 2014. Istället ska man ”använda styrkan av ett välfyllt, äldre mognadslager för försäljningen av äldre whisky”.
Resultatet efter skatt var enligt Mackmyra minus 5.3 miljoner kronor 2012. Under förra året försämrades situationen ytterligare och resultatet efter skatt landade på minus 24.1 miljoner kronor efter ett mycket dåligt fjärde kvartal.
”Med facit i hand kan jag konstatera att vi har gått för snabbt fram, både avseende kostnadsuppbyggnad och investeringstakt”, säger vd Magnus Dandanell, i en kommentar.
/FoodMonitor