scan2
Scan vidtar åtgärder
mot listeriasmitta
FoodMonitor har tidigare berättat om snusket på Scans anläggning i Kristianstad. Idag meddelar bolaget att man rättat till bristerna och har bilder som man säger visar det.
”Vid en inspektion i av slaktavdelningen för sugga, vid i HKScans anläggning i Kristianstad, i oktober 2013 påtalades brister som idag är åtgärdade. Några risker för matsäkerheten kunde inte konstateras. De bilder som förekommer i media visar taket i en av våra slaktlokaler för sugga innan renovering”, skriver Scan i ett pressmeddelande. 
Utöver att rätta till bristerna i suggslakten har man enligt uppgift även genomfört följande åtgärder:
Renoverat tak och golv i flera lokaler
Renoverat omklädningsrum
Ännu strängare hygienregler till exempel installerat nya hygienslussar
Ändrat till tätare frekvens på klädbyte i renrummen
Bytt portar
Börjat renovera ventilationsledningar
Påbörjat renovering av golvbrunnar med nya vattenlås
Stora utbildningsinsatser rörande processhygien, mikrobiologi, HCCP etcetera.
Initierat oanmäld revision av rengöringsbolag
Verifiering och styrning av alla flöden (personal, produkt, truckar, råvaror etcetera)
Arbetat bort korsande flöden
Satt nya rutiner för snabbare processer och åtgärder för förebyggande underhåll
Enligt Scan finns det ännu inget samband etablerat mellan bristerna i Kristianstad och det utbrott av listera som krävt flera dödsfall.
”Det finns ännu ingen koppling mellan HKScans skivade smörgåsmat och den listeriastam som orsakat sjukdomsfall. Vi fortsätter vårt nära samarbete med Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten vad gäller spårning av smittkällan. HkScan har hittills tagit över 1 300 produkt- och miljöprover och vi kommer att fortsätta den utökade provtagning på vår skivade smörgåsmat”, skriver bolaget.
”Skivningsmaskinen där listeria påvisats i februari och som gjorde att vi valde att återkalla skivad smörgåsmat är fortsatt ur bruk. Aktuell listeria på skivningsmaskinen beror troligen på en olyckligt placerad golvbrunn i närheten. Golvbrunnen saneras och nya vattenlås sätts i.”
/FoodMonitor
Foto: HKScan. 
Läs mer:
snuskigt-tak-pa-scan-kontamineringsriskSnuskigt tak på Scan kontamineringsrisk