ris3Basmati från
Pakistan stoppas
Det i Sverige förbjudna bekämpningsmedlet karbendazim har nyligen påträffats i basmatiris från Pakistan. Livsmedelsveket har beslutat att förbjuda importören Yaran Trading AB i Malmö från att tills vidare släppa ut mer av riset på marknaden.
Läs hela artikeln på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor