slakt3
Djurbonde i Halland skickade kraftigt halt sugga till slakt
Trots att suggan var kraftigt halt på grund av ett klövbrott, och dessutom var avmagrad, tyckte en djurbonde i Halland att det var en bra idé att skicka den till slakt på slakteriet Knorrevången Slakt AB i Glimåkra. Den officiella veterinären på plats på slakteriet har anmält händelsen till Länsstyrelsen i Hallands län.
Skadan på djuret bedöms enligt veterinären "vara minste tre veckor gammal och har därmed uppkommit under djurägarens ansvar. Suggan har följdaktligen transporterats trots kraftig hälta".
Orsaken till hältan var enligt uppgift ett klövbrott. Klövkapseln på en av klövarna var kraftigt förväxt (bilden). Resterande klövar var lindrigt förväxta. Det gjorde att "suggan var mycket ovillig att belasta vänster bakben".
Enligt veterinären gavs suggan förtur till slakt.
Förutom länsstyrelsen har även Livsmedelsverket och HKScan Sweden AB underrättats om det inträffade.
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.