felix2
Orsakade Felix
potatisbullar matförgiftning?
I dagarna har tre personer i en familj, en vuxen och två barn, blivit matförgiftade i Luleå. Misstankarna riktas nu mot Felix potatisbullar. Men bolaget säger sig inte ha fått någon information vare sig från Livsmedelsverket eller från de drabbade.
Det var en livsmedelsinspektör på Luleå kommun som fick ta emot anmälan från familjen. Familjen hade insjuknat ett par timmar efter man konsumerat bullarna som inköpts i en ICA-butik i kommunen. Därefter låg de utslagna med feber och kräkningar enligt uppgift i mellan fem till tjugo timmar.
Enligt livsmedelsinspektören kontaktade familjen Felix konsumentupplysning, och han informerade själv Livsmedelsverket som har tillsynen över Felix.
Men när FoodMonitor kontaktar bolaget säger man sig inte fått någon information om det inträffade. Bolaget lovar emellertid att undersöka saken.
Kommunen meddelar att man kontaktat en smittskyddsläkare om ärendet och fortsätter sin utredning.
/FoodMonitor