Handel och slakterier
stöder belgiska grisbönder
Bönder, handel och slakterier i Belgien har kommit överens om hur man ska skydda inhemskt griskött mot billigt tyskt. Slakterierna går med på mindre prissänkningar. Landets två största livsmedelskedjor ger extra stöd; Colruyt betalar fem euro över notering per gris. Delhaize har inlett en stor PR-kampanj för belgiskt griskött.
 
Belgien drabbades av en jätteskandal med dioxin 1999 när en leverantör blandade transformatorolja i fodret. Skadorna för handeln och bönderna blev enorma och skandalen ledde slutligen till ett regeringsskifte.
 
Dåvarande kabinettschefen på jordbruksdepartementet, Piet Vanhemsche, är nu bas för Belgiens motsvarighet till LRF. Han har samlat alla intressenter på en bred plattform som fungerat en tid. När de tyska slakterierna sänkte kilopriset på griskött med 23 cent i början av januari, inleddes förhandlingar som nu har avslutats.
 
Slakterier som exporterar sänker sina priser med 7,5 eurocent per kilo baserat på det pris som gällde vecka två. Hälften av den belgiska fläskköttproduktionen går på export. Slakterier som säljer på den belgiska marknaden sänker mindre. De två största livsmedelskedjorna har redan inlett stödåtgärder. UNIZO, intresseorganisation för små självständiga handlare, kommer senare med åtgärder.
 
"Belgiska grisproducenter levererar smakfulla produkter av konstant hög kvalitet som går bra att spåra", sa Delhaizes CEO Michel Eeckhout när han på torsdagen lanserade kedjans nya kampanj för belgiskt griskött.
 
"Det är inte Delhaizes skuld att priset rasat, men det är vår skyldighet att bidra till en lösning. Därför lanserar vi kampanjen, inte för att fokusera på de dåliga priserna utan på den höga kvaliteten som belgiskt griskött håller."
 
Boerenbond, Belgiens största lantbruksorganisation är nöjd:
 
"Det vi nu uppnått ger ett ordentlig stöd åt överläggningar inom kedjan. Belgien är det enda land i EU där man pratar på det sättet. Flera andra länder vill starta. Holland ska inom kort börja enligt belgisk förebild."
 
/Ewa Wildmark