Hälsingestintan växer
Hälsinge Lantkök expanderar och nu står det klart att man förvärvar företaget Erik Rydells Kött i Eskilstuna. Styrelsenordförande Håkan Sigvant välkomnar affären med tanke på den volymutveckling som varumärket Hälsingestintan står för.
 
– Vi har samarbetat med Rydells Kött under några år och är mycket nöjda. De är seriösa, noggranna och serviceminded, säger Hälsinge Lantköks VD, Britt-Marie Stegs.
 
– Anders Rydell blir platschef och vi räknar med att behålla den nuvarande personalen. Under 2011 bygger vi ut anläggningen och vi behöver rekrytera flera medarbetare vid inflyttningen den 1 januari 2012.
 
– I och med detta förvärv kan vi styra den framtida utvecklingen precis som vi vill. Hälsingestintan står inte stilla och produktutvecklingen trycker på allt efter marknadens efterfrågan. Nu kan vi hantera allt inom de egna väggarna, kommenterar Stegs vidare.
 
– Försäljningen till Hälsinge Lantkök känns helt rätt. De är jätteduktiga på marknadsföring och försäljning och vi är bra på styckning och besitter en hög kompetens inom kött. Den kombinationen känns mycket bra, kommenterar Anders Rydell.
 
I startskedet räknar Hälsinge Lantkök med en årsvolym av 2 000 ton styckad volym. Utöver detta tillkommer förädling i form av bl.a. konsumentpack.
 
/FoodMonitor

t20