Lidl byter ut förgiftad spansk paprika mot israelisk paprika från ockuperat område
Lidl meddelade nyligen att de slutat sälja spansk paprika eftersom det visat sig att den har behandlats med en giftig kemikalie. Istället väljer Lidl att sälja paprika från Israel.
Palestinagrupperna kan avslöja att den paprika som Lidl säljer kommer från israeliska företag som bidrar till folkrättsbrott och tjänar stora pengar på den israeliska ockupationen av palestinskt område.
 
Stickprov har visat att paprikan bland annat kommer från den israeliska grossisten Carmel-Agrexco som köper in 60-70 procent av de jordbruksprodukter som odlas i de illegala bosättningarna på ockuperat område.  Carmel-Agrexco äger flera packningsanläggningar på ockuperat område som mottar stora subventioner från den israeliska staten.
 
Företaget exploaterar palestinska arbetare som får mindre än halva den israeliska minimilönen och saknar sjuk- eller semesterersättning. Det finns till och med dokumenterade fall av barnarbete.  Carmel-Agrexco utnyttjar också palestinska naturresurser under israelisk kontroll, framförallt vattentillgångar. Israel förhindrar palestinska bönder att bygga brunnar för att nyttja det egna grundvattnet och de tvingas istället köpa vatten från det israeliska bolaget Mekorot, medan de illegala bosättningarna erbjuds samma vatten till reducerat pris. 
 
Att Lidl väljer att byta ut förgiftad spansk paprika mot israelisk paprika från företag som bidrar till folkrättsbrott och fortsatt ockupation är anmärkningsvärt. Bosättningarnas folkrättsliga status är oomstridd och Sveriges liksom EU:s position är att de är illegala.
 
Palestinagrupperna uppmanar Lidl att i enlighet med det svenska utrikesdepartementets rekommendationer omedelbart sluta handla med israeliska företag som Carmel-Agrexco. Det borde vara i Lidls intresse att kunderna ska kunna vara säkra på att de inte bidrar till folkrättsvidrig verksamhet och förlängd ockupation.
 
/Johanna Wallin, Palestinagrupperna i Sverige (PGS)

  

Läs mer om paprikaskandalen:
Spansk paprika behandlat med förbjudet medel
 
Axfoods spanska paprika svartlistas – ICA snabbutreder

 

t20