fao2011-02-03
FAO: Livsmedelspriserna
på ny rekordnivå
För sjunde månaden i rad ökade världsmarknadspriset på livsmedel och nådde en ny historisk rekordnivå i januari, enligt FAO:s uppdaterade matprisindex. Indexet anger prisutvecklingen månadsvis utifrån en varukorg bestående av baslivsmedel så som mejeriprodukter, spannmål, socker, kött och oljeväxter.
 
Indexet låg på ett snitt av 231 punkter i januari, en uppgång med 3,4 procent från december 2010. Det är den högsta nivån, både i reella och nominella termer, sedan FAO började mäta livsmedelspriserna 1990. Indexet visar en prisökning i januari för alla varugrupper med undantag för köttpriserna som var oförändrade.
 
Höga priser
"De nya siffrorna visar tydligt att den pågående stegringen av världens livsmedelspriser inte kommer att avta”, sade FAO:s ekonom och spannmålsexpert Abdolreza Abbassian. "De höga priserna kommer sannolikt att bestå i månader framöver. Höga livsmedelspriser är av stor betydelse särskilt för de låginkomstländer där det råder brist på mat. De kan få problem med att finansiera importen av livsmedel och de höga priserna kan skapa stor oro för fattiga hushåll som lägger en stor del av sin inkomst på mat."
 
"Den enda uppmuntrande omständigheten kommer från ett antal länder där de inhemska priserna på en del basvaror fortfarande är lägre än världsmarknadspriserna tack vare goda skördar", tillade Abbassian.
 
FAO har reviderat matprisindexet främst till följd av en justering av köttprisindexet. I samband med revideringen, som är retroaktiv, har FAO tagit fram nya siffror för alla index men de övergripande trenderna som uppmätts sedan 1990 förblir oförändrade.
 
FAO:s prisindex för spannmål låg i genomsnitt på 245 punkter i januari. Det var en ökning med 3 procent från december och den högst uppmätta nivån sedan juli 2008, men priserna låg fortfarande 11 procent lägre än vid toppnoteringen i april 2008. Ökningen i januari beror mestadels på de fortsatt stigande priserna på vete och majs till följd av minskade leveranser. Samtidigt sjönk priserna för ris något på grund av att den uppmätta perioden sammanföll med skörden av betydande grödor i viktiga exportländer.
 
Prisindexet för oljor och fetter steg med 5,6 procent till 278 punkter, vilket nästan ligger i nivå med rekordnoteringen i juni 2008. Ökningen speglar en ökad obalans av utbud och efterfrågan för oljeväxter.
 
Prisindexet för mejeriprodukter steg till i genomsnitt 221 punkter i januari, vilket var en ökning med 6,2 procent sedan december men det är fortfarande 17 procent lägre än toppnoteringen i november 2007. Som följd av en för säsongen normal nedgång av produktionen på södra halvklotet fortsatte en stadig efterfrågan på mejeriprodukter att bidra till de höga mejerivarupriserna.
 
Prisindexet för socker låg i genomsnitt på 420 punkter i januari, vilket var en ökning med 5,4 procent från december. Det internationella sockerpriset påverkas av begränsad tillgång på världsmarknaden och förblir därför högt.
 
Däremot låg FAO:s köttprisindex kvar på cirka 166 punkter. Köttpriserna i Europa sjönk till följd av ett minskat förtroende hos konsumenterna efter en skandal med förorenat foder. Prisnedgången kompenserades dock av en mindre prisökning för exporten från Brasilien och USA.
 
/FAO
 
Läs mer:
Matprisindex
Livsmedelssituationen i världen
 
/Foto: FAO.

  

/FoodMonitor