Kemikalieinspektionen rasar
mot Miljödomstolen
Som FoodMonitor berättat om tidigare så gav Miljödomstolen nyligen LRF dispens att under 2011 få använda bekämpningsmedlen Totril och Stomp SC vid odling av lök, morötter, och bruna bönor. Kemikalieinspektionen rasar.
 
”Domstolen har enligt vår uppfattning gjort en felaktig tolkning av vilka möjligheter lagstiftningen ger att medge dispens i den här situationen. Domstolen har beviljat dispens utan att bedöma vilka konsekvenser det ger för miljö och hälsa”, säger KemI:s chefsjurist Per Bergman.
 
Kemikalieinspektionen, KemI, har tidigare avslagit en begäran från LRF om tillstånd att få använda bekämpningsmedlen. Trots missnöjet väljer KemI att inte överklaga Miljödomstolens dom. Man säger sig fått in ny information från Danmark som ändrar läget.
 
”Vi har inte kunnat ge dispens tidigare, både av rättsliga skäl och för att vi inte kunnat säkerställa att medlen kan användas utan att det medför oacceptabla risker. Danmark har godkänt medlen på basis av ytterligare information, som KemI nu fått ta del av. I det läget väljer vi att inte överklaga Miljödomstolens dom”, säger Nina Cromnier, generaldirektör, KemI.
 
/FoodMonitor
 
Läs mer: Lökodlare får dispens för bekämpningsmedel