Fula Bonnier
LEDARE: Det senaste fulavtalet som Bonnier Tidskrifter vill att frilansande journalister ska skriva på tar priset. Journalistförbundet varnar nu sina medlemmar eftersom avtalet ”innehåller flera delar som är klart oskäliga för frilansen”.
Enligt Journalistförbundets bedömning kan en frilans som skriver på avtalet och levererar till Bonnier Tidskrifter inte sälja sitt material vidare. Inte ens efter första publiceringen.
Företaget får dessutom rätten att bearbeta materialet som de vill och till och med använda det i marknadsföring. Det i sig är ett hån mot hela journalistkåren.
Men inte nog med det. Avtalet säger enligt facket även att Bonnier Tidskrifter får skänka bort frilansens material utan att utge ersättning. Säljer bolaget materialet utgår oförskämda 10 procent i ersättning till frilansen.
Bonnier Tidskrifter är enligt vad FoodMonitor erfar ett mycket obehagligt bolag som systematiskt verkar ägna sig åt rovdrift.
Även vanliga läsare drabbas av deras ljusskygga metoder. Bonnier Tidskrifter och moderbolaget Bonnier har inte mindre än 206 anmälningar mot sig hos Konsumentverket.
Anmälningarna gäller bland annat oskäliga avtalsvillkor, negativ avtalsbindning, och vilseledande marknadsföring.
Det råd som Journalistförbundet nu ger sina frilansande medlemmar är mycket bra:
”Vi avråder våra medlemmar från att underteckna avtalet. Vi anser att avtalet är upphovsrättsligt oskäligt.”
FoodMonitor kommer noga följa hur förhandlingarna mellan förbundet och bolaget framskrider.
De livsmedelsföretag som i dagsläget ger Bonnier Tidskrifter annonspengar bör ta sig en rejäl funderare på om de verkligen vill vara med på den här resan.
Bonnier Tidskrifter är helt enkelt för giriga.
HÅKAN FRISELL

t20