jespergunnarssonberg
Konsum Värmland vill
skydda sina grisbönder
Avräkningspriset på griskött fortsätter att falla på importerat fläskkött på grund av dioxinskandalen i Tyskland. Nu försöker butikskedjan Konsum Värmland öka andelen lokalproducerat på de värmländska matborden för att skydda sina leverantörer i länet.
”Merparten av det färska fläskkött som säljs i Konsum Värmlands butiker kommer från Värmlandsgrisen. Medlemmar som vill stötta de värmländska grisgårdarna är därför välkomna till någon av våra butiker”, säger Konsum Värmlands vd och koncernchef Steve Fredriksson.
 
Konsum Värmland köper in griskött från sitt helägda nystartade dotterbolag Värmlands Chark som har anläggningar i Karlstad och Kil. Värmlands Chark styckar cirka 600 grisar per vecka som kommer från ett 20-tal grisgårdar runt om i länet. Grisarna slaktas av Scan i Skara.
 
Hittills har Värmlands Chark inte sett någon minskning i efterfrågan på griskött från Värmländska gårdar trots dumpningen av billigt Tyskt kött på marknaden.
 
”Än så länge har vi inte sett att värmländska volymer ersatts av importerat fläsk. Vi kommer att satsa på fortlöpande kampanjer och erbjudanden som ska bibehålla och öka det stora intresset för den lokala uppfödningen. Vi har inte för avsikt att minska volymen på Värmlandsgrisar, säger Jesper Gunnarsson Berg (bilden, foto: Konsum Värmland), vd i Värmlands Chark.
 
”Jag tror att marknaden själv kommer att skydda den Svenska marknaden. Det vill säga att de medelstora företagen som satsar mycket på lokalproducerat kommer att ta mer och mer mark.”
 
mrkning vrmlandsgrisIdag säljer Konsum Värmland drygt 35 procent av produktionen utanför Värmland. Jesper Gunnarsson Berg vill gärna öka den andelen.
 
”Vi ser en stor potential att öka utanför Värmlands gränser. Vår ambition är att växa. Annars skulle vi aldrig ha lanserat Värmlandschark som bolag och ha med en grundsten i bolaget som är Värmlandsgris.”
 
För att göra kunderna medvetna om mervärdet med lokalproducerat griskött har Värmlands Chark satsat på en märkning med tydlig spårbarhet av köttet.
 
”Det ligger därför i vårt intresse att sälja så mycket lokalproducerat som överhuvudtaget är möjligt. Vi kommer successivt att förbättra informationen runt våra produkter ytterligare, så det lokalproducerade ska vara det självklara alternativet på de värmländska matborden”, säger Jesper Gunnarsson Berg.
 

  

FoodMonitor-Fakta (källa Konsum Värmland):
 
Konsum Värmland, Värmlands Chark, och Scan, har ett sammarbete som går under namnet Värmlandsgris.
 
Genom Värmlandsgris lovar bolagen att:
 • Grisen är uppfödd och uppvuxen i Värmland
 • Samtliga uppfödares besättning är anslutna till Svenska Djurhälsovårdens förebyggande hälsoprogram
 • Samtliga uppfödare är tredjepartscertifierade
 • Samtliga grisar är lösgående
 • Samtliga grisar har tillgång till strö, t ex halm samt dagsljus
 • Grisarna är märkta med gårdens nummer vid transport så att en fullständig spårbarhet finns.
 • Alla transporter sker med utbildade och certifierade (TIA) transportörer.
 • Besättningarna är öppna för besök för både butikspersonal och medlemmar efter överenskommelse med djurägare
 • Slakten sker i Skara, som är kvalitetssäkrad enligt fastställda normer.
 • Vid Värmlandscharks anläggningar i Karlstad och i Kil, som är EU-godkända, jobbas det med livsmedelssäkerhet efter fastställda principer (HACCP).
 • Daglig styckning sker av utbildad och kunnig personal
 • Kvalitetssäkrad Värmlandsgris konsumentpackas av Värmlandschark i livsmedelsatmosfär för att hålla en hög kvalitet ändå ut till konsument
 • Varje konsumentförpackning märks med speciella etiketten (Logotypen) för att garantera att innehållet kommer från de utvalda gårdarna.
 • Lokal representant från Värmlandsgrisen finns ansluten till alla Konsum Värmlands butiker
 • Avstämningsmöte med uppfödare på gårdarna sker minst två gånger per år, tillsammans med Värmlands Chark AB och Konsum Värmland.
 
/FoodMonitor