Varning för SVT-Värmlands fulavtal för frilansare
LEDARE: Åtminstone under de senaste fem åren har redaktionschefen på SVT-Värmland sett till att frilansare skrivit på ett fulavtal som gäller bildmaterial. Avtalet ger SVT i princip obegränsad rätt att använda frilansarens material.
Nyligen fick FoodMonitor ta del av avtalet, och det är skrämmande vad SVT Värmland hittills kommit undan med.
När det gäller immateriella rättigheter säger avtalet att ”SVT förvärvar en, såväl i tid som geografiskt, obegränsad rätt att nyttja Bildmaterialet, i redigerat eller oredigerat skick, i produktioner avsedda att tillgängliggöras för allmänheten ett obegränsat antal gånger medelst alla metoder och i alla medier existerande nu och i framtiden”.
Men inte nog med det. SVT:s fulavtal ger dem rätt ”att framställa ett obegränsat antal exemplar av Bildmaterialet. SVT har sålunda rätt att vidareupplåta sådana produktioner där Bildmaterialet ingår till annan, till exempel inom ramen för SVT:s nyhetsutbyte inom EVN förutsatt att SVT inte erhåller ersättning för vidareupplåtelsen”.
SVT:s agerande är förkastligt. De på väg att hamna på samma nivå som lågvattenmärket Bonnier AB.
Så frilansare som levererar till SVT Värmland, eller andra redaktioner på SVT, bör se upp och inte acceptera den här typen av fulavtal.
Och har en frilansare ändå fastnat i ett fulavtal från SVT så vore det intressant om det hamnade i domstol.
/FoodMonitor
Läs mer: Fula Bonnier

t20