fao2011-03-03
Spannmålsmarknaden hårdnar
när matpriserna åter stiger
FAO meddelar idag att de globala livsmedelspriserna i februari ökade för åttonde månaden i rad med stigande priser på alla de bevakade varugrupperna, undantaget socker.
 
FAO räknar med att den globala balansen mellan tillgång och efterfrågan på spannmål under 2010/11 ändras. Med en ökad efterfrågan och minskad spannmålsproduktion under 2010 förväntas de globala spannmålslagren att drastiskt sjunka i år på grund av minskade lagernivåer av vete och fodersäd. De internationella spannmålspriserna har ökat kraftigt och exportpriserna på de viktigaste sädesslagen ökade med 70 procent från februari förra året.
 
”En oväntad prisuppgång på olja skulle kunna förvärra en redan osäker situation på livsmedelsmarknaden”, säger David Hallam, chef för FAO:s handels- och marknadsenhet .
 
”Det skapar en ännu större osäkerhet kring prisutvecklingen just när sådden i några av de största odlingsregionerna ska påbörjas”, tillägger han.
 
/FAO

 

FoodMonitor-Fakta (källa FAO):
  
Matprisindex
FAO:s matprisindex låg i genomsnitt på 236 punkter i februari, en ökning på 2,2 procent från januari, vilket var den högsta nivån i reella och nominella termer sedan FAO började övervaka priserna 1990.
 
FAO:s prisindex för spannmål, vilket inkluderar priser på de huvudsakliga stapelvarorna såsom vete, ris och majs, ökade med 3,7 procent under februari till 254 punkter, vilket är den högsta nivån sedan juli 2008.
 
Prisindexet för mejeriprodukter låg i genomsnitt på 230 punkter under februari, vilket motsvarar en uppgång på 4 procent från januari men fortfarande är långt ifrån toppnoteringen i november 2007.
 
Prisindexet för oljor och fetter steg marginellt till 279 punkter i februari, en nivå precis under rekordnivån i juni 2008.
 
Prisindexet för kött låg i genomsnitt på 169 punkter i februari vilket var en ökning med 2 procent från januari.
 
Prisindexet för socker låg däremot i genomsnitt på 418 punkter i februari, vilket var strax under den föregående månadens nivå men fortfarande 16 procent högre än februari 2010.
 
Tillgång och efterfrågan på spannmål
FAO räknar med generellt goda förutsättningar för vintergrödor på det norra halvklotet och förutspår att den globala veteproduktionen kommer att öka med omkring 3 procent under 2011. Det förutsätter en återhämtning av veteproduktionen i stora producentländer i Oberoende staters samvälde (delar av forna Sovjetunionen). Så här långt har förutsättningarna för vintergrödor i dessa länder generellt varit gynnsamma.
 
Den senaste uppskattningen av världens spannmålsproduktion för 2010 ligger 8 miljoner ton över vad som förväntades i december men den ligger fortfarande något lägre än 2009. Den här månadens uppjustering beror främst på att produktionen uppskattas bli högre än vad som tidigare förväntades i Argentina, Kina och Etiopien.
 
Prognosen för världens spannmålsanvändning under 2010/11 har justerats upp med 18 miljoner ton sedan december. Den största delen av revideringen avspeglar justeringar för användningen av spannmål till foder och inom industrin. Större användning av majs för etanolproduktion i USA och statistiska justeringar med hänsyn till Kinas historiska (sedan 2006/07) balans mellan utbud och efterfrågan för majs är de huvudsakliga anledningarna till revideringen.
 
Läs mer:
FAO: matprisindex
Den globala livsmedelsövervakningen
Handbok för länder som drabbats hårt av höga livsmedelspriser
Översikt över världens livsmedelssituation
 
/Foto: FAO
  
/FoodMonitor