Arla i fusion med Hansa-Milch
96 procent av medlemmarna i den tyska kooperativa mejeriföreningen Hansa-Milch gav sitt stöd till den fusion med Arla som de båda bolagens styrelser föreslog innan jul och som igår klubbades med stor majoritet.
 
– Arla Foods strategi är att utveckla sitt engagemang på den tyska marknaden, och målet är att bli ett av Tysklands tre ledande mejeriföretag. En fusion med Hansa-Milch innebär att Arla kan komplettera nuvarande försäljning av ost med färskvaror. Tillsammans blir vi en attraktiv partner för den tyska dagligvaruhandeln, säger Arla Foods koncernchef Peder Tuborgh, enligt Dagens Handel.

Hansa-Milch omsatte 2009 275 miljoner euro vilket kan jämföras med Arlas omsättning samma år på 6 205 miljoner euro.

Om EU´s konkurrensmyndigheter godkänner fusionen så kommer fusionen att gälla retroaktivt från årsskiftet, enligt Dagens Handel.

Rent praktiskt innebär avtalet att de tyska mjölkbönderna får en representant i Arla Foods styrelse, som utökas från 18 ledamöter till 19. Dessutom utökas Arlas representantskap från 150 till 155 ledamöter, eftersom det tyska företaget får fem platser.
 
/FoodMonitor

t20