marknadsdomstolenspendrups
Marknadsdomstolen förbjuder Spendrups marknadsföring
Bryggeriet Spendrups erbjöd i en kampanj köpare av ett sexpack Heineken att få en DVD med filmsekvenser från Champions League på köpet. Det kritiserar Marknadsdomstolen som i en dom nu förbjuder Spendrups kampanj. För att avskräcka bolaget har domstolen även utdömt ett vite på en miljon kronor.
 
Dessutom måste Spendrups ersätta motparten Konsumentombudsmannen med 39 725 kronor i rättegångskostnader.
 
Enligt Marknadsdomstolen innebär, som i fallet med Spendrups kampanj, inte kombinationserbjudanden automatiskt att marknadsföringen är i strid med alkohollagen. Domstolen gör i varje enskilt fall en bedömning om erbjudandet präglas av den särskilda måttfullhet som alkohollagen kräver.
 
Marknadsdomstolen tycker att Spendrups på ett felaktigt sätt kopplat ihop alkohol med sport.
 
”I det nu aktuella fallet har Spendrups erbjudit en DVD-film med bilder från Champions League i fotboll om konsumenten köper ett sexpack öl. Det aktuella erbjudandet kopplar samman alkohol med idrott. Detta bidrar enligt Marknadsdomstolen till en positiv inställning till bruket av alkohol. Den slogan Spendrups använt sig av samt illustrationen av en ölburk mot bakgrund av en stiliserad fotboll förstärker vidare denna koppling på ett icke måttfullt sätt”, skriver Marknadsdomstolen.
 
”Mot bakgrund av detta finner Marknadsdomstolen att den i målet aktuella marknadsföringen inte kan anses präglas av en sådan särskild måttfullhet som alkohollagen kräver.”
 
Foto: Marknadsdomstolen.
 
/FoodMonitor