Arla ingår tyskt partnerskap
Arla ska producera vassleproteiner till den globala livsmedelsindustrin tillsammans med tyska DMK, ett nytt företag som i april bildas genom en kommande fusion mellan de tyska mejerierna Nordmilch och Humana.
 
Bolagen har enats om ett joint venture för att förse den globala livsmedelsindustrin med vassleproteiner och DMK och Arla investerar tillsammans 44 miljoner euro i det nya företaget, enligt ett pressmeddelande. Det nya företaget får namnet ArNoCo och ägs till 50 procent av vardera part.
 
Pengarna ska dels användas till att bygga en vassleproteinanläggning vid DMK:s ysteri i den nordtyska staden Nordhackstedt, dels till att utöka Arlas produktionsanläggning Danmark Protein i Nr. Vium. Den nya anläggningen i Nordhackstedt ska vara färdig för produktion vid utgången av 2012.

Cirka 700 000 ton vassle om året kommer från DMK och ska användas till att producera vassleproteinkoncentrat och laktos på den nya anläggningen i Nordhackstedt. Vassleproteinkoncentratet ska torkas på Arlas anläggning i Nr. Vium. DMK levererar den nödvändiga produktionsexpertisen, medan Arla Foods Ingredients ansvarar för marknadsföring, försäljning och distribution.

Dr. Josef Schwaiger, blivande direktör i DMK, säger om det nya joint venture-företaget:

– Ingrediensverksamheten är ett av DMK:s strategiska tillväxtområden. Alliansen med Arla är ett viktigt steg på väg mot större förädling. Det kommer att stärka Nordhackstedtanläggningens position på lång sikt.

Även Arla ser stora möjligheter med det nya partnerskapet.

– Vassleverksamheten är en viktig del i Arla Foods strategi 2015, och vi är på god väg mot målet om en fördubbling av omsättningen från våra vassle- och ingrediensaktiviteter. Det här samarbetet är ett avgörande steg på vägen mot att nå det målet, säger Peder Tuborgh.
 
/FoodMonitor