SLV vill minska matsvinnet
Hushållen slänger cirka 56 kilo fullt ätbara livsmedel per person och år. Detta enligt en ny sammanställning som Livsmedelsverket gjort. Svinnet leder till en helt onödig miljö- och klimatpåverkan, och stora kostnader i konsumentledet, menar myndigheten.
”Det är ett oförsvarligt slöseri att så mycket ätliga livsmedel slängs och helt i onödan orsakar stor miljö- och klimatpåverkan”, säger Inger Andersson, generaldirektör på Livsmedelsverket.
 
Enligt Livsmedelsverket slängs mellan 10 och 20 procent av alla inköpta livsmedel helt i onödan. Svinnet kostar hushållen uppskattningsvis cirka 5 300 kronor om året.
 
Utsläpp från hushåll, restauranger och storkök leder till utsläpp av cirka 1,8 miljoner ton växthusgaser. Det motsvarar nästan två procent av den svenska konsumtionens samlade klimatpåverkan, enligt myndigheten.
 
”Sådant som kan vara bra att tänka på är till exempel att planera sina inköp, att förvara livsmedlen enligt anvisningarna och att ta hand om rester”, säger Inger Andersson.
 
”Om maten har förvarats rätt blir den inte farlig för att den har passerat bäst före-dag, däremot kan kvaliteten försämras. Man måste våga lukta och smaka på maten och lita på sina sinnen.”
 
/FoodMonitor