fao2011-03-23
FAO:
Världens veteproduktion
förväntas öka 2011
Världens veteproduktion förväntas uppgå till 676 miljoner ton under 2011, enligt FAO:s första prognos som i veckan offentliggjorts i marsutgåvan av Crop Prospects and Food Situation report. Det är en ökning med 3,4 procent jämfört med 2010 men ändå en lägre nivå än rekordskördarna 2008 och 2009.
 
Vetesådden har ökat eller förväntas öka i många länder i år på grund av de höga prisnivåerna. Samtidigt spås en återhämtning av produktionen i områden som drabbats av torka under 2010, särskilt i Ryssland.
 
Eftersom sådden av världens fodersäd och risgrödor ännu inte påbörjats är det för tidigt att förutsäga den totala spannmålsproduktionen för i år.
 
Länder med matbrist importerar mindre men betalar mer
FAO-rapporten konstaterar att spannmålsproduktionen ökade med i snitt 5,6 procent under 2010 i låginkomstländer där det råder brist på mat. Här kommer den ökade produktionen att minska spannmålsimporten under marknadsåren 2010/11.
 
Däremot innebär det inte nödvändigtvis att det underlättar för dessa länder eftersom deras samlade kostnader för spannmålsimport beräknas öka med 20 procent på grund av stigande internationella priser.
 
Afrika – en mångtydig bild
Utsikterna för skördarna av vintervete och fodersäd i Nordafrika i maj-juni 2011 är i allmänhet goda. Ett undantag är Tunisien där torra förhållanden i januari minskade förhoppningen om en återhämtning av veteproduktionen. Samtidigt har den nuvarande situationen i Nordafrika resulterat i omfattande folkomflyttningar och störningar i flödet av varor och tjänster i regionen som är mycket beroende av spannmålsimport.
 
I södra Afrika är utsikterna för den viktigaste majsskörden i år god och relativt låga priser har bidragit till att stabilisera livsmedelsförsörjningen. I Malawi och Zambia förväntas en rekordskörd av majs. I Sydafrika däremot, som är den största producenten i regionen, förväntas en kraftig produktionsnedgång jämfört med förra året. Detta till följd av en minskad sådd orsakad av höga lagernivåer och låga majspriser vid tiden för sådd.
 
I östra Afrika har livsmedelsförsörjningen försämrats i torkdrabbade områden på landsbygden, trots goda skördar under 2010 och generellt låga priser. I västra Afrika har våldet som uppstått efter valet i Elfenbenskusten fortsatt att ge skadeverkningar på den allmänna ekonomiska situationen i regionen och särskilt drabbat handeln.
 
Asien och Sydamerika
Indien och Pakistan förväntas få goda veteskördar under 2011. I Kina har torkan på de norra slätterna mildrats av den senaste tidens nederbörd men utsikterna för veteskördarna är fortfarande osäkra.
 
I Oberoende staters samvälde (delar av forna Sovjetunionen) där Kazakstan är den största majsproducenten, har majssådden på de flesta håll ännu inte påbörjats. Med tanke på de nuvarande höga priserna förväntas sådden bli ungefär lika omfattande som under de senaste två åren. Produktionen kan däremot öka betydligt om skördarna återhämtar sig efter förra årets minskade nivåer som orsakades av en svår torka.
 
I Sydamerika däremot, som redan är långt in i majssäsongen, är utsikterna sämre för årets majsskörd i Argentina och Uruguay. Detta på grund av ihållande torka i samband med väderfenomenet La Niña. I Brasilien å andra sidan är utsikterna lovande efter de goda regnmängder som fallit efter sådden, vilket förbättrade markfuktigheten och därmed även förutsättningarna för att odla grödor.
 
Livsmedelsbistånd krävs i 29 länder
Trots detta kvarstår behovet av livsmedelsbistånd i många områden enligt rapporten och för närvarande har 29 länder behov av externt livsmedelsbistånd. 21 av dessa länder hittas i Afrika och sju i Asien, inklusive Nordkorea. Den senaste tidens politiska utveckling i Nordafrika som bland annat resulterat i stora folkomflyttningar har också lett till att akut hjälp behövs.
 
/FAO
 
Foto: FAO
 
Läs mer:
Crop Prospects and Food Situation, Nr. 1, mars 2011
Global Information and Early Warning Situation (GIEWS)
Världens livsmedelssituation
 
/FoodMonitor