EU vill ha obligatorisk ursprungsmärkning
EU-parlamentets miljöutskott vill höja kraven på den livsmedelsinformation som konsumenterna har rätt till. Därför ligger det nu i EU ett förslag om obligatorisk ursprungsmärkning av livsmedel, bland annat mejeriprodukter och griskött. Det kan dock dröja upp till tre år innan detta implementeras, enligt Jordbruksaktuellt.
 
Dessutom vill Miljöutskottet också att ursprungslandet ska märkas ut på livsmedelsprodukter där kött är en ingrediens.
 
Förslaget om obligatorisk ursprungsmärkning ingår i en ny EU-förordning om livsmedelsinformation. Men innan en färdig lagstiftning är klar krävs det att EU-parlamentet och medlemsstaterna (ministerrådet) kommer överens, skriver Jordbruksaktuellt.
 
Gunilla Henrysdotter är jurist på Livsmedelsverket och tror att färdiga regler i bästa fall kan ligga två till tre år fram i tiden.
 
– Ministerrådet har kommit överens om obligatorisk ursprungsmärkning på gris med mera. Men sedan krävs det att parlamentet kommer överens med medlemsstaterna. Man räknar med att parlamentet ska fatta ett beslut i början av juli. Om de inte är överens måste man börja förlikas. Och det är svårt att säga var det kommer att sluta någonstans, säger hon till tidningen.
  
/FoodMonitor