DO: Elev fick inte
servera iförd huvudduk
En kvinnlig elev på Stockholms hotell- och restaurangskola förbjöds av skolan att bära huvudduk på serveringslektionerna. Nu har diskrimineringsombudsmannen, DO, ingått en förlikning med Stockholms stad som ger kvinnan 40 000 kronor. Det skriver DO i ett pressmeddelande.
 
Den unga kvinnan började på hotell- och restaurangskolan hösten 2008. Hon är troende muslim och bär huvudduk som täcker håret. Skolan hade en klädpolicy som innebar att hon inte fick bära huvudduk under serveringslektionerna.
 
Kvinnan tog upp frågan med skolans dåvarande rektor vid flera tillfällen, men fick inte gehör för sin önskan att bära huvudduk. Eftersom hon ville ha fullständiga betyg gick hon till slut med på att inte bära huvudduk under serveringslektionerna, trots att hon upplevde det som obehagligt.
 
DO har utrett kvinnans anmälan och gör bedömningen att hon har utsatts för indirekt diskriminering. Det innebär att en skenbart neutral regel slår hårdare mot en viss grupp, i det här fallet kvinnor som av religiösa skäl behöver täcka sitt hår.
 
DO har fattat beslut om att stämma Stockholms stad för diskriminering som har samband med religion och kön, men har först erbjudit motparten att ingå en förlikning.
 
Parterna har nu träffat en överenskommelse som ger kvinnan 40 000 kronor. Genom förlikningen är tvisten löst.
 
"Kvinnor som bär huvudduk har rätt till utbildning på samma villkor som andra. Skolan får inte neka en elev undervisning för att hon vill uttrycka sin religion på det sättet", säger DO:s utredare Maja Rajs Lundström.
 
Kvinnan slutade på skolan i juni 2009. Skolans nya rektor avskaffade klädreglerna i augusti samma år.
 
/DO
 
/FoodMonitor