Svenskt Vatten AB: Stora böter hotar Sverige
Enligt företaget Svenskt Vatten AB är Sverige på gång att stämmas i EU-domstolen för brott mot avloppsdirektivet. Stora böter hotar.
”I värsta fall kan brotten mot det 30 år gamla avloppsdirektivet sluta med vite på flera hundra miljoner, pengar som i så fall kan komma att tas från miljödepartementets budget. EU-kommissionen hävdar att ett antal svenska reningsverk inte uppfyller kraven i direktivet. Svenskt Vatten menar att kommunerna följt och agerat enligt svenska statens regelverk, där råder inget tvivel. Samtidigt menar Svenskt Vatten att EU driver föråldrade och irrelevanta krav utan att sätta miljönyttan i första rummet”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.
”Dispyten har varit aktuell under tio års tid och ett antal svenska miljöministrar har både agerat och inte agerat. I slutändan riskerar de aktuella kommunerna, som vidtagit åtgärder efter möte med tidigare miljöministern, att ha gjort dessa till ingen miljönytta. I en skrivelse till miljöminister Isabella Lövin kräver bland annat Svenskt Vattens ordförande Johan Persson att staten ska stå för merkostnaderna – eftersom staten orsakat dem.”
Enligt Svenskt Vatten AB har stämningen inte lämnats in än. Men EU-kommissionen ska ha meddelat att en är på gång.
/FoodMonitor

t20