alviksgrdenbilaga12011
Grishantering åtalsanmäls
Grisar som ligger och vrider sig i plågor med sönderslitna käkar, brutna ben, och klövkapslar som lossnat. Nu slår Livsmedelsverkets inspektörer larm och åtalsanmäler hanteringen av grisar som transporterats till Alviksgårdens slakteri i Luleå. Men vem som egentligen ligger bakom skadorna är fortfarande oklart.
”Vi har åtalsanmält att vi har hittat de här skadade djuren, men vi vet inte vem det är som står för skadorna”, säger Arja Kautto, enhetschef, Livsmedelsverket.
  
Livsmedelsverket rapporterade redan förra våren att man vid levandedjursbesiktningar vid Alviksgården upptäckt djur som farit illa. Misstankar riktades mot transportfirman.
 
Grisbönder som fött upp grisarna att intygar att dessa var friska innan transportfirman kom och hämtade till slakteriet.
 
”Det har inte varit några fel på dem när de lämnat min gård”, säger en grisbonde.
 
Trots det har Alviksgården låtit transportfirman få fortsätta transportera grisar till slakteriet i över ett år. Den senaste tiden har Livsmedelsverket dokumenterat flera fall av misstänkta djurskyddsbrott.
 
Men nu har Mikael Hugoson, vd i Alviksgården Lantbruks AB, sett sig tvungen att sätta stopp.
 
”Vi har agerat. Jag har haft ett möte med åkeriägaren och nu går vi skilda vägar”, säger han.
  
Transportbolaget har enligt Mikael Hugoson kört mellan 50-60 000 grisar i snitt per år till slakteriet i Alviksgården sedan 2008. Totalt har den transportverksamheten omsatt drygt 2.5 Mkr om året.
 
alviksgarden2010-05-12nr5Enligt de undersökningar som Livsmedelsverket gjort har skinn- och köttrester från grisarna hittats inne i den transportbil som använts till gristransporterna. Transportbilen med släp i fråga är byggd så att grisar kan transporteras i två plan.
 
”Den här typen av bil och släp finns på många ställen i Sverige. Varför händer det här inte på andra ställen eller är den specialbyggd på något sätt? Jag får inte riktig klart för mig vad det beror på”, säger Mikael Hugoson.
 
Anledningen till att Mikael Hugosson väntat så länge med att byta transportfirma var att han blev lovad bättring av vd:n i transportbolaget.
 
”Han byggde om bilen och vi besiktigade den ihop med Länsstyrelsen och Länsveterinären.”
 
I fortsättningen kommer en annan åkare att transportera grisar till Alviksgården. Därigenom hoppas Mikael Hugoson att problemet slutgiltigt är löst.
 
”Vi har en annan åkare som kör grisarna nu. Det är en person som vi har haft i nästan 15 år som åkare”, säger han.
 
”Han har ett ekipage som rymmer 70-80 färre grisar. Vi skippar en sådan där våningsbil. Det blir marginellt dyrare.”
 
Butikskedjan Coop Norrbotten är en av Mikael Hugosons största kunder genom försäljning av charkprodukter via Alviksgårdens dotterbolag Nyhléns & Hugosons AB. Hos Coop Norrbotten är man idag bestörta över vad som hänt.
 
”Det är allvarligt det som har hänt i samband med de här transporterna”, säger Hans Sundström, informationschef, Coop Norrbotten.
 
”Coops inköpsorganisation har haft kontakt med Nyhléns & Hugoson och fått besked att man byter transportör från och med idag.”
 
Vad tycker du om att det har dröjt så länge?
”Naturligtvis är det bra om man agerar så snabbt som möjligt i en sådan här fråga när det kommer kritik mot transportören. Men Mikael Hugosson måste svara på varför han väntat.”
 
Både Livsmedelsverket och Polisen utreder vad som kan har hänt grisarna som levererats till Alviksgården. Men den tillsynsmyndighet som har det yttersta ansvaret är Länsstyrelsen. Enligt flera bedömare har Länsstyrelsen inte klarat av att sätta stopp för missförhållandena.
 
”Om du funderar på varför det inte händer så mycket måste du vända dig till den myndigheten som är huvudansvarig för djurskyddsfrågan och det är länsstyrelserna i norrbotten och västerbotten. Livsmedelsverket har inte mandat att göra mer. Vi kan inte stoppa någonting”, säger Arja Kautto.
  
”Vi har ju försökt att få Alviksgården till att ha mottagningskontroll och det har de ju haft periodvis. Då har det väl inte varit några skador”, säger Peter Johansson, djurskyddshandläggare, Länsstyrelsen i Norrbottens län.
 
”Men det har inte upphört helt utan det förekommer fortfarande skador som upptäcks. Vi måste följa upp det här.”
 
Vd:n i transportfirman har trots flera försök inte gått att nås för en kommentar.
  
FoodMonitor-Fakta:
Alviksgården Lantbruks AB.
Ägare: Mikael Hugoson.
Omsättning: 37.8 Mkr (2009).
Resultat före skatt: 6.7 Mkr.
Antal anställda: 18.
 
Alviksgården Lantbruks AB levererar slaktprodukter till dotterbolaget Nyléns & Hugosons Chark AB som omsätter runt en halv miljard kronor. Det dotterbolaget ägs av Mikael Hugoson till 51 procent och av slaktjätten Scan till 49 procent. Totalt slaktar Alviksgården uppskattningsvis 70-80 000 grisar om året.
 
HÅKAN FRISELL