fao2011-05-20
Gräshoppor hotar livsmedelsförsörjningen
FAO kommer att bistå tio länder i Centralasien och Kaukasus för att rädda upp till 25 miljoner hektar jordbruksmark från en gräshoppsinvasion. Gräshoppor utgör ett allvarligt hot mot jordbruket, livsmedelstillgången och försörjningsmöjligheterna i båda regionerna, inklusive de närliggande områdena i norra Afghanistan och södra Ryssland.
 
Tack vare ett stöd från USA håller ett femårigt program på att startas upp. Satsningen är tänkt att utveckla både nationell kapacitet och skapa ett regionalt samarbete.
 
Tio länder i riskzonen
Sammanlagt är tio länder i riskzonen: Afghanistan, Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan. Det finns tre olika sorters gräshoppor i regionen, italienska, marockanska och vandringsgräshoppor och dessa angriper alla sorters grödor.
 
”När ett land står inför en gräshoppsinvasion är risken stor att åtminstone ett av dess grannländer råkar ut för en liknande situation eftersom nationsgränserna går tvärsöver gräshoppornas naturliga miljö och förökningsområde”, säger Annie Monard, FAO, som arbetar med frågor kring gräshoppor och dess skadeverkningar.
 
Dessa vandrande skadeinsekter kan flyga upp till 100 kilometer per dag och är extremt opportunistiska. De anpassar sig lätt till förändrade vädermönster, inklusive de som härrör från klimatförändringen.
 
Länder i Centralasien och Kaukasus har ställt en officiell förfrågan om hjälp till FAO för att komma till rätta med gräshoppsutbrotten och relaterade effekter på livsmedelsförsörjningen. Stödet är också tänkt att främja och utveckla gränsöverskridande samarbeten.
 
Den grupp inom FAO som arbetar med frågor kring gräshoppor har initierat en process för att utvärdera behov och hjälpa länder att förbättra den nationella och regionala hanteringen av gräshoppor. Ett tvåårigt projekt (2009-11) finansierat genom gruppens tekniska samarbetsprogram bidrog till detta.
 
Tillsammans med de berörda länderna har FAO förberett ett femårigt program för en hållbar hantering av frågor relaterade till gräshoppor i Centralasien och Kaukasus. Programmet är baserat på de viktigaste principerna av förebyggande gräshoppsbekämpning och är en del av FAO:s EMPRES-program.
 
Programmet förespråkar beredskap, tidiga varningar och tidiga reaktioner. Det försöker även introducera nya tekniker för gräshoppsbekämpning genom att använda mindre miljöfarliga bekämpningsmedel, inklusive biologiska bekämpningsmedel.
 
Programmet mottog nyligen ett viktigt bidrag från USAID på 1,6 miljoner dollar. Förhandlingar pågår med andra givare som Frankrike, Ryssland och Turkiet vilket visar på deras vilja att stödja arbetet.
 
Läs mer:
FAO och gräshoppor: Centralasien och Kaukasus
EMPRES förebyggande system för gräshoppor
Fakta om gräshoppor
 
/FAO
 
Foto: FAO
 
/FoodMonitor